Copyright © 2011, JD
 
STREDISKO INTERNÁTNEJ PRÍPRAVY                              NON STOP KONTAKT:     +421 41 229 5348                  +421 903 283 816
FOTO A VIDEO GALÉRIE Z AKCIÍ V STREDISKU INTERNÁTNEJ PRÍPRAVYPrekvapíme Vás dobrou úrovňou za prijateľnú cenu.
  PÉTANQUE 2017  NOVÉ
Opäť stretnutie pracovníkov Ústredného inštitútu vzdelávania a psychológie so svojími obchodnými partnermi. Tentokrát desiaté v poradí.
  PÉTANQUE 2016 
Už deviate stretnutie pracovníkov Ústredného inštitútu vzdelávania a psychológie so svojími obchodnými partnermi  sa konalo v našom Stredisku internátnej prípravy.
  PÉTANQUE 2015 
Ôsme stretnutie pracovníkov Ústredného inštitútu vzdelávania a psychológie so svojími obchodnými partnermi  sa opäť konalo v našom Stredisku internátnej prípravy. Pri hre PÉTANQUE sa dá čo to pohovoriť a aj sa dohodnúť na ďalšej spolupráci. Počasie bolo výborné o čom svedčí aj atmosféra.
  GULÁŠ 2015
Fotografie zo 4. ročníka súťaže železničiarov vo varení guláša.
  MIKULÁŠ 2014
6.12.2014 už po šiesty krát k nám zavítal Mikuláš. Na tvárach mnohých detí vyčaril úsmev, ale aj rozpaky. Príjemnú mikulášsku atmosféru nakoniec umocnil, keď rozdal darčeky všetkým prítomným deťom. Tie mu zato pekne spievali, tancovali, recitovali, kreslili.
  STREDISKO HOSPODÁRENIA S MAJETKOM - ŠPORTOVÝ DEŇ
Pracovníci SHM majú svoje pracoviská na celom Slovensku. Je chvályhodné, keď vedenie tejto výkonnej jednotky zorganizuje stretnutie, kde sa ľudia aj vidia a nekomunikujú len cez e-mail a telefón. Príjemnú atmosféru na stretnutí je cítiť aj z fotografií.
  KONGRES KLUBOV ABSTINUJÚCICH SLOVENSKA - 2014
V našom stredisku prenajímame priestory a ponúkame doplnkové služby širokej verejnosti.  Tentokrát si celoslovenské stretnutie zorganizovali u nás kluby abstinujúcich Slovenska.
  PÉTANQUE 2014
Už po siedmy krát si v našom stredisku dali stretnutie  pracovníci Ústredného inštitútu vzdelávania a psychológie. So svojími obchodnými partnermi sa dňa 14.8.2014 stretli pri hre PÉTANQUE. Počasie tentokrát hrozilo, ale napokon vydržalo dokonca.
  GULÁŠ 2014
Fotografie a video z 3. ročníka súťaže vo varení guláša.
  SEMINÁR DOPRAVCOV 2014
27.3.2014, priestory kongresovej sály zaplnili manažéri, ktorí využívajú dopravnú cestu ŽSR pre svoje podnikateľské zámery. V našom stredisku sme im poskytli kompletný servis, vrátane ubytovania.
  6. REPREZENTAČNÝ PLES POĽOVNÍCKEHO ZDRUŽENIA OSTREDOK STREČNO 
24.1.2014 výbornú zábavu rozprúdil aj známy zabávač Števo Hruštinec.
  MIKULÁŠ 2013
7.12.2013 opäť k nám zavítal Mikuláš. Samozrejme nechýbal anjel, škriatok, ani čert.
V nasledujúcej fotoukážke si pozrite atmosféru z tejto udalosti.
  PÉTANQUE 2013
1.8.2013 si už po šiesty krát zasúťažili pracovníci Ústredného inštitútu vzdelávania a psychológie, spolu so svojími obchodnými partnermi v hre PÉTANQUE.
  GULÁŠ 2013
6.7.2013 sa pod záštitou riaditeľa Ústredného inštitútu vzdelávania a psychológie, konala súťaž železničiarov vo varení guláša.

  VALENTÍNSKY SPOLOČENSKÝ VEČER 2013
V dňoch 15. -17.2.2013 sme pre všetkých zamilovaných usporiadali pobyt  spojený 
so zábavou, ktorá prebiehala v prestoroch kongresovej sály.
  SILVESTER 2012
Silvestrovská zábava a privítanie roku 2013 v našich prestoroch kongresovej sály.
  MIKULÁŠ 2012
1.12.2012 sa v našom stredisku konalo v poradaí 4. stretnutie detí s Mikulášom. Opäť sme boli svedkami radostných detských tvári. Občas padla aj nejaká slzička a to zo strachu pred čertom, ktorý samozrejme ani tentokrát nechýbal.
  CHALLENGE MASTRONARDI 2012
Železnice SR a Futbalový klub slovenských železničiarov pri OR Trnava boli poctení usporiadať jubilejný 15. ročník turnaja európskych železničných správ a spoločností "Challenge Mastronardi" . Naše stredisko, SIP Strečno, poskytlo pre toto podujatie potrebné zázemie.
  PÉTANQUE 2012
9.8.2012, počas pekného slnečného dňa si v našom zariadeni dali stretnutie pracovníci aj obchodní partneri Ústredného inštitútu vzdelávania a psychológie. Za doprovodu príjemnej hudby, čapovaného piva, aj gulášu si už po piaty krát zahrali hru PÉTANQUE.
  FILMOVÁ  ŠKOLA  -  FISAIC
FISAIC - Škola pre nadšencov filmovania, je jednou z mnohých aktivít, ktoré sa v SIP Strečno pravidelne organizujú. Pozrite si ukážku výsledného diela poslucháčov letnej školy filmovania z roku 2012.
 
GULÁŠ 2012 
30.6.2012 sme organizovali historicky prvý ročník súťaže železničiarov vo varení guláša. Akciu podporilo krásne slnečné počasie, ale aj samotní súťažiaci. Atmosféru si možete pozrieť vo video a foto dokumente.
  MIKULÁŠ 2011
3.12.2011 sme v Stredisku internátnaj prípravy privítali sv. Mikuláša, ktorý rozdal darčeky 111 deťom nie len zo Strečna, ale aj  z ostatných kútov Slovenska.
  TVÁR ŽSR 2011
V dňoch 14. - 15.10.2011 sa v Stredisku internátnej prípravy v Strečne, konalo finále už 7. ročníka súťaže TVÁR ŽSR.
  DEŇ ŽELEZNIČIAROV 2011
23. septembra 2011 sa za účasti 1. podpredsedu vlády a ministra dopravy Jána Figeľa   konala v miestnej kongresovej sále slávnosť Dňa železničiarov.
  PETANQUE 2011
5. augusta sa uskutočnil 4. ročník súťaže o putovný pohár riaditeľa Ústredneho inštitútu vzdelávania a psychológie v hre PETANQUE. Pozrite si zopár záberov z tejto akcie.